Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Nowiny z Moskwy posłane pani wojewodzinie sandomierskiej od cara moskiewskiego Dymitra

[img]Show the scan

Full title

[Tytuł w podwójnej ramce linijnej, ant.:] NOWINY
Z MOSKWY
Posłáne.
IEY M. PANIEY WOIEWODZINEY
[szwab.:] Sędomierskiéy / od Cárá Je° M. Moskiewskiego Di-
mitrá z obozu / oznaymując iey / iako mu Pan
Bóg raczy błogosłáwić y sczęśćić ná tym
wtorym wieźdźie ná państwo
iego dźiedźiczné.
Przytym iest y pieśń o tymże Cáru Moskiewskim
złożona wierßem / [ant.:] A. W.
[winieta maureskowa] l| [linia]
[szwab.:] W Krákowie Roku Páńskiégo 1608.

Contents

Wiadomości o marszu Dymitra Samozwańca II na Moskwę (5-14 V 1608), m. in. relacja o zwycięskiej bitwie stoczonej z wojskami Szujskiego pod Bołchowem 11 V 1608. Zawiera: „MĄDROSC BOZA.” [wiersz]. „CAR.” [wiersz]. Tekst. A[dam] W[ładystawiusz]: „PIESN O DIMITRZE CARV MOSKIEWSKIM.”

Metadata

Identifier:300
Language:Polish
Publisher:[B. dr.]
Place of Publication:Kraków
Date of Publication:[po 14 V] 1608
Year:1608
Format:
Sheets:Knlb. 5 [?]
Signing:Sygn. A4 B1
Sources:E. XXIII 195, XXXIII 165
Copies:PAN Kr. 1339 St. dr. def.: liczne uszkodz., brak końca.
Microfilms:BN Mf. 49568

Dictionary

EntryExplanation
bawić się

przebywać

uprzejmie

serdecznie; szczerze

kluba

posłuszeństwo; rygor

połki

pułki

potykać się

brać udział w potyczkach, bitwach, walczyć

posiłkować się

wspierać się, udzielać sobie wsparcia; korzystać ze wsparcia

szli polekku
kluszyć się

szybko jechać konno, poruszać się kłusem

jedno

tylko, por. jeno

potrzeba

potyczka, bitwa, walka

zabawić się

zająć się, zaabsorbować się czym

zabawiać

zajmować, absorbować

sztucznie

wymyślnie

najwiętsza

największa

poprzeć

wyprzeć

wiatresmy ... posobie mieli

wiatr nam sprzyjał

połowica

połowa; w połowicy: częściowo

na strzelbę

na ostrzał

porozpierać się

rozproszyć się

z fortelu kogo zruszyć

wygonić kogo z miejsca zasadzki

ruda

niewysychające błoto, mokradło, bagno

wciąsz

wciąż, tj. jednym ciągiem, od razu

kopija

rodzaj broni szturmowej, długie drzewce zakończone metalowym grotem, lanca

stać w sprawie

stać w porządku, szyku wojskowym

bereśniak, berzeźniak

las brzozowy

kogo pominąć

ominąć kogo

pozornie

okazale, wspaniale, świetnie

kriiomo

po kryjomu

petyorski

o pułku: składający się z petyhorców, tj. litewskich jeźdźców pancernych

usarski

husarski, o pułku: składający się z husarzy, tj. żołnierzy ciężkiej jazdy, uzbrojonych w kopie, noszących zbroje i skrzydła

sparła

odparła, wyparła

tył podać

wycofać się, uciec

odgromić

tu: zająć, zdobyć

duński

doński

odjąć

zabrać, wziąć

traktować

paktować, układać się z kim

wziąć kogo w zakładzie

wziąć kogo jako zakładnika

fortelnie

przy użyciu fortelu; podstępnie

chrest

krzyż

chrest całować

o buntownikach: pocałować krzyż na znak ekspiacji i poddania się władzy

siła

dużo, mnóstwo

samodziesięt

w towarzystwie dziewięciu osób

błoty

błotami

winę przynosić

przyznawać się do winy, prosić o przebaczenie

męztewm

męstwem

ine

inne

róta

rota, tj. jednostka piechoty lub jazdy, kompania

własny

dziedziczny; prawowity

na ręku swoich

na rękach swoich

wszystkiemu go światu stawił

zwrócił uwagę całego świata na niego, postawił go całemu światu za przykład

dziwny

cudowny, mający charakter cudu

dosiela

do sioła, tj. tu: do najmniejszej wioski

zaczasem

z czasem, potem

przyczynić

dodać (tu: w mowie)

naprawić

postawić sobie za cel, dążyć do czego

cudowny

mający charakter cudu

Moskwa na dziedzicu zeszła

Moskwie zabrakło dziedzica

uczciwość

szacunek

oddać

tu: pomścić

sęk na Borysa przyszedł

Borys miał zagadkę, trudność

społecznie

razem

koniecznie

stanowczo

niepodobne

nieprawdopodobne

uczciwość ci wyrządzali

okazywali ci cześć, szacunek

oznać

uznać

Repository Staff Only: item control page