Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Diariusz negocjacji posłów od Rzeczypospolitej wyprawionych do króla Fryderyka Augusta

[img]
Preview
PDF
Z1197.pdf

Show the scan (49MB) | Preview

Full title

[Tytuł nagł., ant.:] DIARYVSZ || Negotiáciey Iáśnie Wielmożnych, Wiel- || możnych, Ichmośćiow Panow Posłow, od || Rzeczy Pospolitey, do Krola Iego Mosći || obranego, FRYDERYKA AUGUSTA, cum || denuntiatione, wyprawionych || z Warszawy. 15. Iulii 1697. ||

Contents

Zawiera też: „Mowá záś Iáśnie Wielmożnego Iegomosći Páná Woiewody Wołynskiego, do Naiaśnieyszego Xiązęćia Sáskiego, Elektá Krolá Polskiego.”

Metadata

Identifier: 1197
Language: Polish
Place of Publication: [B. m. dr.]
Date of Publication: [po 31 VII 1697]
Year: 1697
Format:
Sheets: Knlb. 5
Signing: Sygn. A-B^2^[C^1^]
Sources: E. XII 275. Kłodz. 163
Copies: BJ 34003 III, BP Kielce F. 1091 adl., Czart. rps 521 s. 109-118, Ossol. XVII-16857-IV, PAN Gd. Nl 27 4° adl. 46 a, PAN Kórn. 3455
Microfilms: BN Mf. 37884

Dictionary

EntryExplanation
cum denuntiationez zawiadomiemiem
Iuliilipca
eiusdemtego samego (miesiąca)
denuntiandozawiadamiając, z zawiadomieniem
Electuselekt
praesentem legationemobecnego poselstwa
comparueruntzjawili się
capax locusobszerne miejsce
de capaciori locoo bardziej obszernym miejscu
de nova radiceod podstaw/od nowa/ na nowo wykarczowanym terenie
negotiosum et lentumtrudne i powolne
in magna parte opusw dużej mierze/ w dużej części dzieło
tandemwreszcie
disceptant, quo ordinedyskutują, wedle jakiego porządku
expedirima się odbyć
ab Equestri Ordineze stanu szlacheckiego
InterimTymczasem
invitandozapraszając/ żeby zaprosić
antecedenterwcześniej
Capita Legationisnajważniejsi/pierwsi z posłów,
omnium animos in se traxitprzyciągnął ku sobie serca wszystkich
primus Legationis Senatornajważniejszy/pierwszy spośród posłów
clara et eleganti Latinitateczystą i wytworną łaciną
in Pactis Conventisw Pacta Conventa (umowie zawartej przez szlachtę z przedstawicielami króla elekta)
in usumna użytek
propter maiorem...securitatemdla większego bezpieczeństwa
DenuntiatoriasUNSPECIFIED
suo ordinewedług określonego porządku
etiam ex vilissimisnawet z najmniej znacznych
non acerbaturnie czyniono wzgardy
canaliaUNSPECIFIED
generosioreszacniejsi
de rebus modestius sentiuntosądzają rzeczy bardziej powściągliwie
convocavitwezwał/zwołał
consultavitodbył naradę/naradził się
conferentiarozmowa/narada/zebranie
in tertio locow innym (w trzecim) miejscu
et placuitprzypadła (im) do gustu/ spodobała (im) się
intermediależąca (znajdująca się) pomiędzy/ pośrodku
super Actum Fidei et super Pacta Conventana Akt Wiary i na Pacta Conventa
cautumnależy się strzec
Iuramenta praemissa professione Fidei consequaturwypełnił przysięgi poprzedzające Akt Wiary
placuitspodobało się / przypadło do gustu
in ulteriorem deliberationempod ostateczne rozważenie
conveneruntzgromadzili się
concluderuntdoszli do wniosku
Professiones Fidei et Iuramenti super Pacta Conventa exequendiwypełnienia Wyznania Wiary i przysiąg na Pacta Conventa
properepośpiesznie
alterius absentia non obstante quantociusskoro ... obecność nie stała na przeszkodzie jak najszybciej
de ulteriori tractuo dalszej drodze
transegitrozstrzygnął
socios Legationisczłonków poselstwa
et securitatei gwarancji
Professiones Fideiwyznanie wiary
praelegitodczytał
Iuramentiprzysięgi
Ego idem Voveo ac Iuro etc.Ja ślubuję i przysięgam to samo
publicepublicznie
Tandemwreszcie / w końcu
super Pacta Conventana Pacta Conventa
et ex Equestri Ordinei ze stanu szlacheckiego
breviter sed comptekrótko, lecz pięknie
Qualitatesprzymioty
par animo fortitudo corporisque robusmęstwo równe sercu/duchowi i siła ciała
Magno Principe Dignae Dotesprzymioty godne wielkiego władcy
ultima Iuliiostatniego (dnia) lipca
subsistitzabawił
Nobilitatisszlachty
Salvewitaj

Latin Dictionary

EntryExplanation
oczekiwającoczekując
omałaniespełna
zdarzyć sięokazać się właściwym, odpowiednim
samyszsamejż
powybierawszyUNSPECIFIED
przerzeczonywspomniany
kredensUNSPECIFIED
akkomodowanyrozstawiony, umieszczony
wszytkicały
we śrzodkuw środku
canaliaUNSPECIFIED
ochotauczta
przestrzeżonyuprzedzony
w paraciew szyku paradnym
moderownywyposażony (?)
resolwowaćzdecydować
austeriagospoda, karczma
zastanowić sięzatrzymać się
o pułmilkio pół mili

View Item View Item