Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Den nyaste efterrättelsen, om det som vidare är förlupet uti Livland genom extrakt utur de med posten ifrån Danzig uti Stettin inkomma partikulärbrev den 6 augusti 1701

[img]
Preview
PDF
Z1274.pdf

Show the scan (8MB) | Preview

Full title

[Tytuł, frakt.:] Then Nyaste || Efterrättelsen || Om thet / || Som widare är förelupit uti Lifland / || Genom || [ant.:] EXTRACT || [frakt.:] Vtur the med Påsten ifrån Dantzig vti || Stettin inkomna || [ant.:] Particuler- [frakt.:] Bref || den [ant.:] 6 Augusti 1701. ||

Contents

Wiadomości o sytuacji w Kurlandii, głównie w Mitawie oraz o zajęciu przez oddziały szwedzkie Kokenhauzenu i wycofaniu się wojsk saskich i rosyjskich w kierunku Litwy. Zawiera: „Memel den 24 Julij.”. „Mitau den 27 Julii.”. „Mitau den 29 Julii.”. „Memel den 31 dito.”. „Dantzig den 3 Augusti.”. „Extract vtur ett Breff ifrån Carls-Crona den 30 Juli.”

Metadata

Identifier: 1274
Language: Swedish
Connections: Tekst niemiecki zob. poz. [[1256]].
Publisher: [B. dr.]
Place of Publication: [Szczecin]
Date of Publication: [po 16 VII 1701]
Year: 1701
Format:
Sheets: Knlb. 2
Signing: b. sygn.
Sources: E. XVI 20
Copies: BJ 177551 I
Microfilms: BN Mf. 40603
View Item View Item