Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

[Wiadomość o odparciu wojsk szwedzkich od Szlisselburga]

[img]
Preview
PDF
Z1383.pdf

Show the scan (4MB) | Preview

Full title

[Inc.:] DIe 3. Augusti, przybiegł umyślny Kuryer do Iaśnie Wielmożnego Iegomośći Pana Gubernatora Ingermenlaćkiego y Grafa, Menszykowa; ...

Contents

Druk jednostronny.

Metadata

Identifier: 1383
Language: Polish
Place of Publication: [B. m. dr.]
Date of Publication: [po 3 VIII 1707]
Year: 1707
Format:
Sheets: K. 1
Sources: E. - Kłodz. 200
Copies: PAN Kórn. 311003
Microfilms: BN Mf. 47395

Historical Commentary

Dotyczy nieudanej próby odbicia przez wojska szwedzkie twierdzy Szlisselburg (Schluesslburg - nazwa nadana przez Piotra I szwedzkiemu Noeteborg) zajętej przez Rosjan 1702, i ofensywy rosyjskiej w kierunku Wyborga latem 1707; pisane z perspektywy rosyjskiej.

View Item View Item