Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Awizy Wárszawskie, Lwowskie, &c. z Krák.: 18. Ianuarij. 1698.

[img]
Preview
PDF
Z1445.pdf

Show the scan (6MB) | Preview

Full title

[Tytuł nagł., ant.:] Awizy Wárszawskie, Lwowskie, &c. z Krák.: 18. Ianuarij. 1698. ||

Metadata

Identifier: 1445
Language: Polish
Place of Publication: Kraków
Year: 1698
Format:
Sheets: K. 1
Sources: E. -
Copies: BN rps III 6649 k. 73
Microfilms: BN Mf. 44526

Linguistic Commentary

"sperabantur" zamiast "sperabatur"

Dictionary

EntryExplanation
awizywiadomości, nowiny
obutamUNSPECIFIED
umoryczony (?)UNSPECIFIED
apparamentapartament(?)
raytariaciężka jazda - rodzaj oddziału wojskowego
wziąć w sequestrzatrzymać, uwięzić
expeditiawyprawa
w krotczewkrótce

Latin Dictionary

EntryExplanation
Ianuariistycznia
Magnates Regnidostojnicy królestwa
praesentistego (miesiąca)
in Solenni forma ... pomposew odświętnej formie ... okazale
in applausumw uznaniu
Portam Triumphalembramę tryumfalną
tanquam Mediator inter Magnates et Officiales Magni Duc(is) Lith(uaniae)niby rozjemca między dostojnikami i urzędnikami (?) Wielkiego Księcia Litewskiego
cura et sollicitudinedzięki trosce i staraniu
motus inter populumrozruchy wśród ludu
in occursumna spotkanie
sperabanturbył spodziewany
confirmaturjest potwierdzenie
in Portu Pilaviensiw porcie piławskim
Spectabilis Magistratus GedanensisDostojna Magistrat (=Rada) Gdańska

View Item View Item