Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydáne 4. 8bris 1704.

[img]
Preview
PDF
Z1573.pdf

Show the scan (32MB) | Preview

Full title

[Tytuł nagł., kurs.:] Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydáne 4. 8bris 1704. ||

Contents

Zawiera: „Z Rzymu 8. 7bris.”. „Z Milánu 10. 7bris.”. „Z Mádrydu 27. Augusti.”. „Z Páryżá 5. Septembris.”. „Ex Imperio z Obozu pod Landau de data 12 Septembris.”. „Z Wiedniá 24. Septembris.”. „Z Wárßáwy 1ma 8bris.”. „Ze Lwowa 24. Septembris.”

Metadata

Identifier: 1573
Language: Polish
Publisher: [B. dr.]
Place of Publication: Kraków
Year: 1704
Format:
Sheets: Knlb. 2
Signing: b. sygn.
Sources: E. -
Copies: BN rps III 6652 k. 175-176
Microfilms: BN Mf. 30292

Historical Commentary

Wiadomości zagraniczne koncentrują się na doniesieniach z frontów wojny o sukcesję hiszpańską: z północnych Włoch z okolic Mediolanu; z Hiszpanii (zdobycie Gibraltaru przez Anglików oraz umocnienie się austriackiego pretendenta do tronu Hiszpanii Karola, zwanego Don Carlosem w Portugalii, która przeszła na stronę Koalicji w roku poprzednim); z Francji doniesienia o reakcjach na klęskę armii francusko-bawarskiej pod Blenheim 13 VIII 1704 (wspomniany w tekście Książę Delfin to jedyny dorosły syn Ludwika XIV i Marii Teresy Habsburg, zwany Wielkim Delfinem. Wiadomości z kraju dotyczą głównie ruchów wojsk szwedzkich na Ukrainie (w rejonie Lwowa i Żółkwi), planów współpracy z siłami hetmana Mazepy oraz sytuacji "elekta" czyli Stanisława Leszczyńskiego.

View Item View Item