Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Eigentlicher und wahrhafter Bericht was sich von dem 12. bis auf 26. April st. v. 1656 zwischen den schwedischen und polnischen Kriegsvölkern zugetragen hat

Full text not available from this repository.

Full title

[Tytuł, frakt.:] Eigentlicher vnd Warhafftiger || Bericht || Was sich || Von dem 12. biß auff 26. April / [kurs.:] St. || V. [szwab.:] dieses lauffenden Monats Aprilis / zwischen bey=||den Schwedischen vnd Pohlnischen Kriegs = ||Völckern denckwürdiges hat zuge= ||tragen. || [frakt.:] Auß || Glaubwürdigen vnd gewissen Crackauisch= || Dantzig = vnd Stettinischen [ant.:] Extract [frakt.:] vnd Co=||pey Schreiben treulich heraußge= ||zogen.|| [winieta]||[szwab.:] Gedruckt im Jahr 1656.||

Contents

Wiadomości o sytuacji w Krakowie, opanowaniu przez oddziały powstańcze Wielunia, działalności pospolitego ruszenia w województwie sandomierskim, krakowskim i na Mazowszu, m. in. o oblężeniu Pińczowa, nastrojach antyszwedzkich w Gdańsku, opuszczeniu przez Szwedów Wschowy i Leszna, przybyciu Karola X Gustawa na czele wojsk do Torunia, koncentracji na granicy sił siedmiogrodzkich. Zawiera: „Auß Cracaw vom 14.24. Aprill, 1656.”. „Auß Wien vom 12.22 Aprill, 1656.”. „Auß Elbing vom 2. May, 22. Apr. 1656.”. „ExtractSchreibens auß Dantzig vom 23. April, 3. May, 1656.”. „Auß Stetin den 16. April 6. May.”

Metadata

Identifier: 1840
Connections: Inne wyd. zob. poz. [[548]].
Edition: B
Place of Publication: [B. m. dr.]
Date of Publication: [po 6 V] 1656
Year: 1656
Format:
Sheets: Knlb. 4
Signing: Sygn. A^4^
Sources: E. -
Copies: Augsb. SB 4° Gs Flugschriften 1679
View Item View Item