Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Relacja wiktorii króla szwedzkiego nad Czarnieckim pod Włostowicami 8 lutego 1656

Full text not available from this repository.

Full title

[Tytuł, ant.:] RELATIA VICTORIEY || [kurs.:] KRÓLA || [ant.:] JEGO MOŚĆI || SZVVEDSKIEGO, || [kurs.:] nad || [ant.:] Czarneckim pod VVlostovviczami, || [kurs.:] Dnia 8. Miesiąca Lutego, Roku || [ant.:] 1656. || Otrzymaney. ||

Contents

Relacja o zwycięstwie wojsk szwedzkich pod Gołębiem 18 II 1656

Metadata

Identifier: 1858
Language: Polish
Connections: Tekst niemiecki zob. poz. [[1835]].
Place of Publication: [B. m. dr.]
Date of Publication: [po 18 II 1656]
Year: 1656
Format:
Sheets: Knlb. 2
Signing: b. sygn.
Sources: E. -
Copies: HAB Gs Kapsel 9 (35)

General Commentary

#Jest to nieudolne tłumaczenie gazety niemieckojęzycznej, wydanej prawdopodobnie przez Szwedów. Publikacja ta miała pełnić przede wszystkim funkcje propagandowe. Wyolbrzymia zwycięstwo szwedzkie,podając nieprawdziwe dane na temat liczebności wojsk obu stron i strat w ludziach. Tego typu publikacje z inicjatywy szwedzkiej były wówczas dość powszechne, rzadko jednak tłumaczono je na język polski. Najczęściej drukowano je po niemiecku i po szwedzku.

View Item View Item