Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Skuteczne opisanie śmierci Henryka III Walezjusza, króla francuskiego

Full title

[Tytuł, frakt.:] Skuteczne opisánie || Smierći Henryká III. Wá- || lezyuszá Krolá Fráncuskiego / iakim spo- || [szwab.:] sobem y zktorey przycźyny iest zábit. || Przydáne są listy po odnieśioney ránie / do wßyt- || kich Stanow Korony Fráncuskiey iego ręką pisáne / || w których Krolá Nawárskiego posobie ná || Krolestwo náznácźa y potwierdza. || Przytym przyśięgá Krolá Nawárskiego y Stanow Korony Fráncuskiey. || wßystko teraz nowo z Láćińskiego y Niemieckiego ięzyka ná || Polski krotko z pilnośćią zebrano y przełożono. || [drzeworyt: scena zamordowania Henryka III przez Ravaillaca] || [kurs.:] Scorsum abduxit eum, ut loqueretur ei in dolo, et percussit illum in inguine, || et mortuus est in ultionem sanguinis. 2. Regū. Cap. 3

Colophon

[Kolofon na k. C,,2,,v., szwab.:] W KRAKOWIE || w Drukárni Stanisłáwá Szárffenbergerá. || MDLXXXX. ||

Contents

Zawiera: 2 epigramy. „LAMENT KORONY FRANCVSKIEY.”. Epitafium Henryka III. Tekst. Sześciowiersz do czytelnika polskiego.

Metadata

Identifier: 229
Language: Polish
Publisher: Stanisław Scharffenberger
Place of Publication: Kraków
Date of Publication: 1590
Year: 1590
Format:
Sheets: Knlb. 10
Signing: Sygn. A-B^4^ C^2^
Sources: E. XVIII 107. W. 2874
Copies: BJ Cim. Qu. 4680 def.: k. C,,1-2,, dopisane ręcznie
Microfilms: BN Mf. 30220

General Commentary

#Tekst polski jest przekładem, którego podstawę stanowiły, o czym informuje podtytuł, teksty łaciński i niemiecki. Polskojęzyczna gazeta została wzbogacona umieszczonym na końcu wierszem skierowanym do polskiego odbiorcy, w którym tłumacz bądź wydawca wyjaśnia, że celem druku jest zapoznanie polskiego czytelnika z wydarzeniami we Francji ku przestrodze.

View Item View Item