Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Noviny s Krakova a s Tokaje, co se mezi lidem kristianským a Turki roku 1595 zbehlo

Full text not available from this repository.

Full title

[Tytuł:] Nowiny z Krakowa || a z Tokage. || Co se giž nadijle mezy lidem Křestianským || Walečnym a Turky Roku tohoto M.D.XCV^o^. || zběhlo, a Yaké Wijtězstwij a sstěstij w swém předse- || wzetij Křestiané nad Turky magij || od Desáté- || ho a Patnáctého dne Měsýce Vnora. ||

Colophon

[Kolofon:] Wytisstěno w Starem Městě Pražském || v Buryana Waldy. ||

Metadata

Identifier: 254
Publisher: Burian Walda
Place of Publication: Praha
Date of Publication: [po 15 II] 1595
Year: 1595
Format:
Sheets: Knlb. 4
Signing: Sygn. A^4^
Sources: E. XXIII 194. Göllner 2129. Jungmann 341. Knihopis 6433
View Item View Item