Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Nowe nowiny z Czech, Tatar i Węgier, przy tym rewokacja księcia czeskiego i jak radę cesarską z zamku oknem wyrzucali i innego króla sobie obrali

Full title

[Tytuł w podwójnej ramce linijnej, ant.:]NOWE NOWINY || Z CZECH, || Z TATAR, Y Z WĘGIER. || [frakt.:] Przy tym || [ant.:] REVOKACYA || XIĄŻĘCIA SASKIEGO. || Y || [szwab.:] Jáko Rádę Cesárską z Zamku oknem z wyrzucali á || inßego Krolá sobie obráli. || [ant.:] Prez IANA ZRZENCZYCKIEGO || Wydàne. || [winietka] || [linia] || [szwab.:] Roku Páńskiego / 1620. ||

Contents

Zawiera: „Do Czytelniká.” . „Nowiny z Czech.” . „Ktorey pobudki i zamiéßániá y wygnánia Jezuitow, ći byli przed- nieyßy Herztowie.” . „Sprzyśiężonych Heretyków przeciw Kátholikom Woysko.” . „EXERCITVS INVICTISSIMI FERDINANDI, REGIS Bohemiae, nunc Imperatoris Romani Imperij.” . „Regestr Woyská ták Kwárciánego, iako y powiátowego, iako sie poczeły pisáć, y kiedy pisáĉ, 10 Septemb. A. 1619.”. „NOWINY Z WEGIER.”. „NAGROBEK CIVROM. z Węgierskiego przełożony.” . „NAGROBEK CZECHOM.” . „Wykład Tureckiey Praktyki.” . „REVOKACYA y Kopia Listu od Heretyków do XIĄZĘCIA SASKIEGO.” . „RESPONS XIAZECIA SASKIEGO ná List Heretycki.” . „COROLLARIVM.”

Author

Zrzenczycki Jan

Metadata

Identifier: 339
Language: Polish
Connections: Por. poz. [[332]]
Place of Publication: [B. m. dr.]
Date of Publication: 1620
Year: 1620
Format:
Sheets: Knlb. 16
Signing: Sygn. A-D^4^
Sources: E. VIII 174. GK. 460, 461
Copies: Ossol. XVII-I628-II XVII-1629-II def.: brak składek C-D
Microfilms: BN Mf. 27364

General Commentary

#W tej nowej, porzeszonej edycji "Nowin z Czech [...]" umieszczono tekst będacy tłumaczeniem z języka węgierskiego na język polski. Jest to pierwszy zaświadczony przypadek przekładu pomiędzy tą parą języków. Podstawa węgierska nie została niestety ustalona.

View Item View Item