Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Relacja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Białą Cerkwią 7 października 1626 przez Stefana Chmieleckiego

[img]
Preview
PDF
Z370.pdf

Show the scan (69MB) | Preview

Full title

[Tytuł w podwójnej ramce linijnej, ant.:] Relácya Prawdziwa || POGROMV POGAN- || STWA POD BIAŁĄ CERKWIĄ || Roku 1626. dniá 7. Octobra szczęśliwie || otrzymánego. || PREZ IEGO MOSCI || PANA STEPHANA || CHMIELECKIEGO, CHORĄ- || zego Woiewodztwa Bracławskiego, kto- || rego Pogánstwá z Murádyn, Sołtanem, w liczbie || było Ośmdźieśiąt tyśięcy. || [kurs.:] Naywyżßemu Pánu niechay będźie cześć || y chwałá, á to || [ant.:] PRZEZ || IANA DOBROCIESKIEGO miedzy || ludzie podána. || [linia] || WE LWOWIE, || W Drukárni Ianá Szeligi I. M. X. ARCYBISKVPA || Lwowskiego Drukarzá.

Contents

Relacja rymowana. Zawiera: „Do Czytelniká.”. Dedykacja autora dla Tomasza Zamoyskiego, wojewody kijowskiego. Tekst „Zoilus.”

Author

Dobrocieski Jan

Metadata

Identifier: 370
Language: Polish
Publisher: Jan Szeliga
Place of Publication: Lwów
Date of Publication: [po 7 X 1626]
Year: 1626
Format:
Sheets: Knlb. 8
Signing: Sygn. A-B^4^
Sources: E. -
Copies: PAN Gd. Nl 3382 8° adl. 5
Microfilms: BN Mf. 5950

Dictionary

EntryExplanation
zabawazajęcie, praca
Marsa i Bellony dziełowojna
Bellona bogini wojny
przeciwkodo, ku
niewczasyniewygody, trudy
aboalbo
sposoby sposobami
wyczerpnionyzaczerpnięty
snadniejłatwiej
zaleceniepochwała, uznanie
przemysłzaradność, staranie koło czego, pieczołowitość
zasłonaprzen. obrona, osłona
przyspieszać do czegopospieszać do czego
miarkowaćodgraniczać, oddzielać, utrzymywać co w odpowiednich granicach
spółzwodzićbrać w raz z innymi udział w sprowadzaniu (tu: wojska)
bisurmańskiturecki
koszobóz wojskowy turecki lub tatarski
zagonoddział wojska zapuszczający się w kraj nieprzyjaciela
ochoczyochotnik
żarliwybudzący zapał
prawienaprawdę, rzeczywiście
uczynić rzeczwygłosić mowę
podjazdwyprawa oddziału wojska na rozpoznanie lub w celu stoczenia walki z mniejszymi siłami wroga
robotę .... konalirobotę ... kończyli
jednostajnieniezmiennie
ubiecszybko przebyć jakąś drogę
jednym cugiemjednym ciągiem, tu o żołnierzach: jeden za drugim, po kolei
trochę uległtu: do pewnego stopnia podporządkował się innym dowódcom w celu skutecznego współdziałania
przebornyprzebrany, tj. wybrany jako najlepszy
armatazbiorowo: ciężka broń palna, działa
postawić sięzatrzymać się, tu: w celu założenia obozu wojskowego
czataoddział wojska wysłany na zwiady, podjazd
wzdaniezdanie
językjeniec schwytany dla uzyskania wiadomości o sytuacji w obozie wroga
sławniechwalebnie
czułyczujny
czynmachina wojenna, wieża, taran
podalopodal
ordaszczep tatarski pod wodzą chana; zbiorowo: wojsko tatarskie
fortylefortele
kosztować się z kimmieć do czynienia z kim
potkaniespotkanie, tu: starcie, bitwa
w sprawie staćstać w porządku, w szyku
trojepotrójne
bisurmaninTurek
jednotylko, por. jeno
kwarcianyżołnierz służący w wojsku kwarcianym, tj. wojsku zaciężnym, utrzymywanym z podatku zwanego kwartą
chciwiebędąc pełnym ochoty, pragnienia
zajuszonypobudzony, rozpalony (tu: żądzą walki); rozjuszony
zwiedziona ... bitwastoczona ... bitwa
zabawatu: zwlekanie, ociąganie się, marudzenie
przodkiemprzodem
potkać sięspotkać się, tj. stoczyć bitwę
osobliwieprzede wszystkim, głównie, zwłaszcza
w posiełkuw posiłku, tj. jako wsparcie, pomoc
podkać siępotkać się, tj. wziąć udział w bitwie
im serca upadłystracili ochotę do walki, nadzieję na zwycięstwo
ufy posilnehufce posiłkowe, tj. wspierające formacje taktyczne, poczty żołnierzy
owooto
śrzedniśredni, tj. środkowy
uffhufiec, tj. formacja taktyczna, poczet żołnierzy
walnywielki
zamrużyć okiemzamknąć oko (oczy), tj. zasnąć, tu o słońcu: zajść
w maleledwie
inszyinny
zniesienieklęska
koszyskokosz, tj. wojskowy obóz tatarski
plonyłupy, zdobycze
odbieżanyopuszczony, porzucony, pozostawiony na skutek ucieczki
kazanrasa konia
konykonie
potrzebabitwa, walka
spatrzyć dokonać przeglądu
przestrzegał srodzepilnie strzegł
znakoddział wojska; chorągiew
ubezpieczyćulec złudnemu poczuciu bezpieczeństwa, nie umieć dostrzec zagrożenia
w tymwtem, szybko
naprzeszczwałprosto przed siebie; na przełaj
zarwaćzagarnąć
baterbiUNSPECIFIED
uchylićominąć
weseleradość, wesoła uczta, zabawa
wojen prawyprzestrzegający zasad sztuki wojennej
gotowesprawa, rzecz przygotowana całkowicie, ukończona
w gotowe uderzałatakował na pewniaka, po uprzednim dokładnym przygotowaniu uderzenia
zbielizbili
kredencować komusprzyjać komu; przewodzić komu
dankwdzięczność
hardziehardo
przeważniedzielnie, odważnie, śmiało
serdeczniebardzo, z całego serca
wtąża także, również
azamoże, a nuż; a niechże
murzawódz, książę, szlachcic tatarski

View Item View Item