Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Relacja prawdziwa o wielkim zwycięstwie króla hiszpańskiego nad Holendrami na morzu przy wyspach Terceira

[img]
Preview
PDF
Z388.pdf

Show the scan (45MB) | Preview

Full title

[Tytuł w podwójnej ramce linijnej, ant.:] RELACYA || PRAWDZIWA, || [szwab.:] O Wielkim zwyćięstwie Królá Hißpáńskiego || z Holándrámi ná Morzu / || Ktore || [ant.:] DON FRIDERICO DE TOLETO OSORIO, || [szwab.:] Admirał Morski Armaty Krolá Hißpáńskiego || Armatę Holánderską ná Morzu Jn- || dyiskim / przy wyspách Tercere názwá || nych Bczęśliwie otrzymał. || [ant.:] Pierwey z Włoskiego nà Niemieckie, potym ||z Niemieckiego nà Polskie prze- ||łożona, || [listewka] || [ant.:] W WARSZAWIE, || [szwab.:] W Drukárni Janá Rossowskiego / Krolá || J. M. Typográphá / Roku 1630. ||

Metadata

Identifier: 388
Language: Polish
Publisher: Jan Rossowski
Place of Publication: Warszawa
Date of Publication: 1630
Year: 1630
Format:
Sheets: Knlb. 4
Signing: Sygn. A^4^
Sources: E. -
Copies: PTPN 32573
Microfilms: BN Mf. 33667

General Commentary

#Jest to przełożona z włoskiego na niemiecki, a następnie z niemieckiego na polski relacja, której podstawa nie została niestety ustalona. O tym, że tekst wyjściowy był niemieckojęzyczny świadczy nie tylko wstępna informacja, ale także liczne ślady w samym przekładzie, jak np. datowanie: die 26 Junij, die 10 Julij, die 9 Augusti. Tekst polskojęzyczny został ponadto uzupełniony o sześciowiersz, który ma moralizatorski charakter i odsłania przyczyny, dla których tekst ten przetłumaczono na polski i opublikowano w Warszawie. Zygmunt III zabiegał o względy króla hiszpańskiego, przełożenie tego tekstu mogło więc mieć na celu wzmocnienie wizerunku Hiszpanii u polskiego odbiorcy i jednocześnie ośmieszenie Holendrów wraz z ich sprzymierzeńcami.

View Item View Item