Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Nowiny nowe albo relacja pewna z Niemiec za odmianą fortuny od Gustawa do cesarza w roku 1632

[img]
Preview
PDF
Z391.pdf

Show the scan (23MB) | Preview

Full title

[Tytuł, ant.:] NOWINY || NOWE || ABO || RELATIA || PEWNA Z NIEMIEC || Zá odmiáną Fortuny od GV- || STAWA do CESARZA || [frakt.:] w Roku Páńskim / 1632. ||

Contents

Wiadomości o subwencjach papieskich na rzecz wojsk Ligi Chrześcijańskiej, wyparciu Sasów z ziem czeskich, przygotowaniach do obrony Kolonii oraz o sukcesach armii cesarskiej, m. in. o oswobodzeniu Bambergu i Würtzburga. Zawiera: „Z Rzymu 8. Lutego.” . ,.Z Kolná 21. Lutego.” . „Z Czech 28. Lutego.” . „Z Bámbergu 10. Márca.”. „Z Wiedniá 13. Márcá.” . „Z Saxoniey 14. Márcá.” . „Z Sląska 16. Márcá.” , „Z Wiednia 20. Márcá.”. „Z Wrocławia 29. Marca.” . „Z Jnderlandu.”

Metadata

Identifier: 391
Language: Polish
Connections: War. B Jak War. A z wyjątkiem różnicy w k. tyt., gdzie pod ostatnim wierszem dodano, szwab. : Dniá 10 kwietnia Wydane też pt. „Nowiny świeże albo relacja pewna z Niemiec...” Zob. poz. [[392]].
Publisher: [Jan Rossowski]
Place of Publication: [Warszawa]
Date of Publication: [po 29 III 1632]
Year: 1632
Variant: A
Format:
Sheets: Knlb. 4
Signing: Sygn. A^4^
Sources: E. XXIII 196. Kłodz. 78
Copies: BJ 311048 I St. Dr., PAN Kórn. 13209
Microfilms: BN Mf. 34744
View Item View Item