Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Nowiny świeże albo relacja pewna z Niemiec o odmianie fortuny od Gustawa do cesarza w roku 1632

[img]
Preview
PDF
Z392.pdf

Show the scan (39MB) | Preview

Full title

[Tytuł, dwa ozdobniki, poniżej, ant.:] NOWINY || SWIEZE, || [frakt.] Abo || [ant.:] RELATIA || Pewna z Niemiec. || [frakt.:] Zá odmiáną fortuny / od || [ant.:] GVSTAWA, DO CE- || SARZA Ie° Mći. || [frakt.:] w Roku P. 1632. Dniá 4. Kwietniá / || [szwab.:] Pánu Bogu ná cźeść y chwałę / nam Kátholikom || y Kościołowi ś. ná poćiechę: á Heretykom || ná wßeláką hańbę. || [ozdobnik] || [linia] || Drukowano Roku Páńskiego / 1632. ||

Contents

Zawiera: „z Rzymu dniá 8. Lutego.”. „Z Kolná 21. Lutego.”. „Z Czech 28. Lutego.”. „Z Bámbergu 10. Márcá.” „Z Wiedniá 13. Márcá.”. „Z Sáxoniey 14. Márcá.”. „Z Sląská 16. Marcá.”. „Z Wiedniá 20. Márcá.”. „Z Wrocłáwiá 29. Márcá.”. „Z Inderlándu.”

Metadata

Identifier: 392
Language: Polish
Connections: Por. poz. [[391]].
Place of Publication: [B. m. dr.]
Date of Publication: [po 4 IV] 1632
Year: 1632
Format:
Sheets: Knlb. 4
Signing: Sygn. A^4^
Sources: E. XXIII 196. GK. 476
Copies: Ossol. XVII-3560-II
Microfilms: BN Mf. 30392
View Item View Item