Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Pieśń nowa o skarbach pańskich i o żupach solnych wielickich, które się 16 grudnia 1644 r.zapaliły

[img]
Preview
PDF
Z460.pdf

Show the scan (10MB) | Preview

Full title

[Tytuł nagł., ant.:] PIESN NOWA || O Skàrbàch Pànskich, y o Zupach Solnych || Wielickich, ẃ ktorych się ná dole to iest: w źie- || mnych lochách zápaliło, Roku 1644. || Dniá 16. Grudniá. ||

Metadata

Identifier: 460
Language: Polish
Place of Publication: [B. m. dr.]
Date of Publication: [po 16 XII 1644]
Year: 1644
Format:
Sheets: Knlb. 2
Signing: b. sygn.
Sources: E. XXIV 258, XXXII 455
Copies: PAN Kr. Cim. 2335
Microfilms: BN Mf. 30911
View Item View Item