Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Ad Joannem Antonium Pulleonem de negotio Prutenico epistola

Full title

[Tytuł w ozdobnej ramce renesansowej, w narożnikach której znajdują się herby Polski, Litwy, Krakowa i Akademii Krakowskiej, ant.:] ANDREAE CRICII EPISCOPI PREMIS- || lienˉ, ad loannem Antoniū Pulle- || onem Baronem Brugij nuntiū || Apostolicum in Vngaria, || de negotio Prutenico || Epistola. || STANISLAVS HOSIVS LECTORI. || [kurs.:] Quis magis est clemens inuicto Rege Polono: || Die sodes, quisquis tam pia facta leges. || Hostilem potuit qui cum fudisse cruorem || Extirpasse manu funditus e Abstinuit tamen et uultu suscepit amoeno || Viscera quem sciuit diripuisse sua. || Id quod in hoc tradit nitido faciliq; libello || Qui decus est uatum gloria Pontificum. || Quem tu si memori lector studiose reuolues || Mente, scies haec res quo siet acta modo. ||

Colophon

[Kolofon na k. B,,4,,r., ant.:] Cracouiae, per Hieronymum Vietorem. Anno dnˉi || Millesimo quingentesimo uigesimo quinto. ||

Contents

List o rokowaniach w sprawie utworzenia lennego księstwa pruskiego oraz o złożeniu przez Albrechta, księcia pruskiego, hołdu królowi Zygmuntowi I. Zawiera: Dedykacja Macieja Pyrseriusa dla Krzysztofa Szydłowieckiego. Tekst. Dwa epigramaty Pyrseriusa.

Author

Krzycki Andrzej

Metadata

Identifier: 9
Language: Latin
Publisher: Hieronim Wietor
Place of Publication: Kraków
Date of Publication: [po 1 V] 1525
Year: 1525
Format:
Sheets: Knlb. 8 (K. B,,3,, mylnie oznaczona A,,3,,)
Signing: Sygn. A-B^4^
Sources: E. XX 330. Boh. 1374. W. 1018
Copies: Ossol. XVI. Qu. 2682; XVI. Qu. 2683, PAN Gd. Nl 43 8° adl. 8
Microfilms: BN Mf. 34133
View Item View Item