Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Place of Publication: Kraków

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 178.
1525 Ad Joannem Antonium Pulleonem de negotio Prutenico epistola
[img]
Preview
1527 De conflictu Hungororum cum Turcis ad Mohacz verissima historia Item not available online.
1531 Descriptio duorum certaminum, quae Sigismundi regis Poloniae milites cum Petro Ion palatino Moldaviae et cum eius exercitibus habuerunt
[img]
Preview
1533 Copia litterarum missarum ab vicerege Neapolitano ad comitem de Cifuntes mense Augusto 1533
[img]
Preview
1543 De apparatu nuptiarum Sigismundi Augusti Poloniae regis atque reginae Elisabeth Ferdinandi Romanorum regis filiae carmen
[img]
Preview
1543 De apparatu nuptiarum Sigismundi Augusti Poloniae regis atque reginae Elisabeth Ferdinandi Romanorum regis filiae carmen
[img]
Preview
1548 Bericht über den christlichen Abschied aus diesem Leben und dem Begräbnis des Herrn Sigismund, König von Polen
[img]
Preview
1548 Historia funebris in obitu Sigismundi, Sarmatiarum regis
[img]
Preview
1553 De apparatu nuptiarum Sigismundi Augusti Polonorum regis
[img]
Preview
1573 Vera descriptio tumultus postremi Gallici Lutetiani
[img]
Preview
1574 Henrici Valesii Poloniae regis ingressus Cracoviam et coronatio peracta anno 1574 diebus Februarii
[img]
Preview
1574 Przesławnego wjazdu do Krakowa i koronacji Henryka Walezjusza opisanie Item not available online.
1579 Edictum regium de supplicationibus ob rem bene adversus Moschum gestam
[img]
Preview
1580 Edykt o dziękowaniu Panu Bogu za szczęśliwe powodzenie wojenne od Wielkich Łuków z Moskwy posłany 6 Septembra 1580 Item not available online.
1583 De nuptiis Ioannis de Zamoscio ac Griseldis Bathoreae epistola
[img]
Preview
1586 Kopia listów posłanych od cesarza tureckiego i króla perskiego do króla hiszpańskiego Filipa
[img]
Preview
1586 Kopia listów posłanych od cesarza tureckiego i króla perskiego do króla hiszpańskiego Filipa
[img]
Preview
1586 Kopie listów posłanych od cesarza tureckiego i króla perskiego do króla hiszpańskiego Filipa
[img]
Preview
1587 Sigismundi III, electi Poloniae regis, Cracoviam ingressus
[img]
Preview
1587 Sigismundi III, electi Poloniae regis, Cracoviam ingressus
[img]
Preview
1590 Nowiny z Francji o wybawieniu miasta Paryża od oblężenia króla nawarskiego
[img]
Preview
1590 Nowiny z Rakuz o monstrancji luterskiej
[img]
Preview
1590 Skuteczne opisanie śmierci Henryka III Walezjusza, króla francuskiego
[img]
Preview
1594 De transitu Tartarorum per Pocuciam anno 1594 epistola ad cardinalem Aldobrandinum
[img]
Preview
1594 Wiersze o przejściu tatarskim do Węgier r. 1594
[img]
Preview
1601 Powodzenia niebezpiecznego ale szczęśliwego wojska j. k. m. w Multanach opisanie
[img]
Preview
1605 Nowiny z Inflant o porażce, która się stała nad Karolem, księciem Sudermańskim przez Jana Karola Chodkiewicza dnia 27 września 1605
[img]
Preview
1605 Nuntius, auspiciis Sigismundi III, Poloniae et Sueciae regis, a Carolo Chotkievicio cum Carolo duce Sudermaniae commissi praelii, partaeque victoriae, 1605
[img]
Preview
1608 Nowiny z Moskwy posłane pani wojewodzinie sandomierskiej od cara moskiewskiego Dymitra
[img]
Preview
1621 Poseł z Wołoch z obozu polskiego. 1621
[img]
Preview
1621 Relacja prawdziwa o wejściu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem we wrześniu i październiku 1620
[img]
Preview
1621 Relacja prawdziwa o wejściu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem we wrześniu i październiku 1620
[img]
Preview
1621 Rozmowy świeże o nowinach z Ukrainy, Węgier i Turcji
[img]
Preview
1622 Bunt na cara tureckiego Osmana roku 1622
[img]
Preview
1624 Pogrom tatarski albo relacja zwycięstwa nad Tatarami 20 czerwca 1624 między Haliczem a Bolszowcem
[img]
Preview
[img]
Preview
1627 Rozprawa Stanisława Koniecpolskiego z wojskiem księcia sudermańskiego, Gustawa Adolfa, pod Hamersztynem 17 kwietnia 1627
[img]
Preview
1628 Opisanie krótkie zdobycia galery aleksandryjskiej w porcie Metellino za sprawą kapitana Marka Jakimowskiego
[img]
Preview
1632 Zapał srogi góry neapolitańskiej, to jest ogień okrutny góry Wezuwiusz we Włoszech, którym w przeszłym grudniu roku 1631 Królestwo Neapolitańskie Pan Bóg nawiedził Item not available online.
1640 Relacja albo przełożenie zacnej pamiątki i wspaniałego katafalku uczynionego przez ojców Societatis Jesu w ich kościele w domu profesów w Rzymie
[img]
Preview
1645 Wjazd wypaniały posłów polskich do Paryża, przy tym opisanie pierwszej audiencji, którą mieli u króla francuskiego, królowej i księżny Ludwiki Marii
[img]
Preview
1679 Wiadomości Rożne Cudzoziemskie z Krakowa. 20 Aprilis 1679 Item not available online.
1686 Awizy różne cudzoziemskie z poczty i Ekstraordynaryjne o wziętej Budzie, z Krakowa 14 września 1686
[img]
Preview
1686 #Z Krakowa 14 Decembris 1686. Wiadomości rożne Cudzoziemskie.
[img]
Preview
1686 Z Krákowá 21. Septembris 1686. Relácya rzetelna, y opisánie sposobu, przez ktory expugnowana Fortecá Budá, od Woysk Cesarzá Iego Mośći.
[img]
Preview
1686 z Krákowá 19 Octobris 1686. Relácya iakim sposobem nábyta iest Forteca sławna y potężna Neapolis Romaniae in Regno Moreae od Armády Weneckiey, ták morzem, iako y lądem 29 Augusti 1686 tudźieß, iáko się bitwá odpráwiłá z Seráskierem pod tąż Fortecą; oraz y inßych wiá- domośći Cudzoziemskich opisánie.
[img]
Preview
1686 z Krákowá 23 Nouembris 1686. Relácya o znieśieniu Turkow cztery mile od Segedynu przez Woyská Cesárskie, tákże o poddániu się tey Fortecy, o dostaniu Finfkierchen, o wźiętym Sicclosiè y Dar- dźie, y inne Cudzoźiemskie wiádomości.
[img]
Preview
1686 z Krákowá 2da Nouembris. 1686. Relácya, y opisánie, iakim sposobem teraz świezo opánowáli Wenetowie w Dál- mácyey Fortecę názwáną SCYN, pod Dyrekcyą Generałá Cornárá, tudźieß inne wiadomośći Cudzoźiemskie.
[img]
Preview
1686 z Krákowá 9 Nouembris 1686. Awizy rożne Cudzoźiemskie.
[img]
Preview
1687 [Extraordynaryjne z Poczty Cesarskiej Wiadomości. Z Krakowa 13 Septembris 1687.] Item not available online.
1687 [Extraordynaryjne z Poczty Cesarskiej Wiadomości. Z Krakowa 27 Septembris 1687.] Item not available online.
1687 Extráordynáryine z Poczty Cesárskiey wiadomości. z Krákowá 4ta. Octobris 1687.
[img]
Preview
1687 Extráordynáryine z Poczty Cesárskiey wiádomości. z Krákowá 20. Septembris 1687.
[img]
Preview
1687 Extráordynáryine z Poczty Cesárskiey wiádomośći. z Krákowá 11. Octobris 1687.
[img]
Preview
1687 Extráordynáryine z Poczty Cesárskiey wiádomośći. z Krákowá 30. Augusti 1687. Początek Relatiey o Wiktoriey ktora się stáłá nad Nieprzyiaćielem od Woysk Cesár- skich zá pomocą Boską pod Syclosem die 12. Augusti.
[img]
Preview
1687 Extráordynáryine z Poczty Cesárskiey wiádomośći. z Krákowá 6. Septembris 1687.
[img]
Preview
1687 Wiádomośći Cudzoźiemskie extráord: z Poczty Cesárskiey. z Krákowá 28. Iunij 1687.
[img]
Preview
1688 Wiadomości rożne cudzoziemskie z poczty ekstraordynaryjnej cesarskiej z Krakowa de data 25 7bris 1688 Item not available online.
1688 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Poczty extráordynáryi ney Cesárskiey, z Krákowá de data 24. Ianuàrij 1688.
[img]
Preview
1688 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Poczty extráordynáryi ney Cesárskiey, z Krákowá de data 31. Ianuàrij 1688.
[img]
Preview
1688 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Poczty extráordynáryiney Cesárskiey z Krákowá, de data 13tia. Martij 1688.
[img]
Preview
1688 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Poczty extráordynáryiney Cesárskiey, z Krákowá, de data 20. Martij 1688.
[img]
Preview
1689 Wiadomości rożne cudzoziemskie z poczty ekstraordynaryjnej cesarskiej z Krakowa de data 1689 16 Julii Item not available online.
1689 Wiadomości rożne cudzoziemskie z poczty ekstraordynaryjnej cesarskiej z Krakowa de data 5 Novembris anno 1689 Item not available online.
1691 Wiadomości różne cudzoziemskie z Krakowa de data 8 Septembris 1691 Item not available online.
1693 Awizy lwowskie z Krakowa 25 Iuli 1693
[img]
Preview
1693 Awizy lwowskie z Krakowa 26 Septembris 1693
[img]
Preview
1696 Wiadomości rożne Cudzoziemskie z Krakowa ... 1 Decembris 1696 Item not available online.
1696 Wiádomości rożne cudzoźiemskie z Krákowá die 19. Maij. 1696.
[img]
Preview
1697 Awizy Wárszawskie, y Lwowskie z Krákowá wydane 28. Septembris 1697.
[img]
Preview
1697 Awizy Wárszáwskie Lwowskie y Gdańskie z Krá- kowá wydáne 17. Augusti 1697.
[img]
Preview
1697 Kurze Beschreibung der königlichen polnischen Krönung
[img]
Preview
1697 RELACYA Gestorum na Gorach Tarnowskich 1697. die 27. Iulij.
[img]
Preview
1697 Relation, wie Seine Königliche Majestät von Polen am 12. September 1697 in Krakau eingezogen und am 15. September gekrönt wurde
[img]
Preview
1697 Relácya obßernieyßa, y wyráźnieyßa o wálney Báttáliey w Węgrzech, Die 11. Septembris odpráwioney ßczęśliwie 1697. z Krákowá 5. Octobris 1697.
[img]
Preview
1697 Wiadomości rożne Cudzoziemskie z Krakowa 20. Aprilis. 1697 Item not available online.
1697 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 28. Septembris 1697.
[img]
Preview
1698 Awizy Actorum na Sejmie w Warszawie wydane z Krakowa 3 Maja 1698
[img]
Preview
1698 Awizy Grodźinskie, Item z Brześćia, ze Lwòwá, z Krá- kowa. Die 13. Decembris, A. D. 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy Krákowskie, item Wárßáwskie, z Relácyą o Wie- zdźie Solennym Krola I. M. y Lwowskie z Krákowá 25. Iánuárij 1698. y te ktore się nie mogły przeßłey pomieśćić Poczty.
[img]
Preview
1698 #Awizy Warszawskie rożne i Lwowskie z Krakowa 5 lipca 1698
[img]
Preview
1698 Awizy Wárszawskie, Lwowskie, &c. z Krák.: 18. Ianuarij. 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy Wárszáwskie rożne, y Lwowskie z Krákowá Die 10. Maij. 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy Wárszáwskie, z Krákowá Die 29. Nouembris A. D. 1698
[img]
Preview
1698 Awizy rożne Litewskie, Wárszáwskie, &c. z Krákowá 20. Decembris Anno Dńi 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy rożne Lwowskie, Litewskie, Warszáwskie, z Krákowá Die 20. Septembris 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy rożne Wárszáwskie, Łowickie, Litewskie, y Lwowskie, tu- dźiesz y Punctá Concludowáne w Łowiczu 16. Maij per Tra- ctatum z Krákowá 31. eiusdem 1698.
[img]
Preview
1698 Wiadomości rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 5. Aprilis. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 24. Maij. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 4. Octobris 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomości rożne Cudzoźiemskie, z Krakowá 20. Decembris 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći Krákowskie, y rożne Cudzoźiemskie z Krák.: 11 Ianuarij 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći Wárszáwskie, Lwowskie, Litewskie, z Krá kowa 1. Martij. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoziemskie z Krákowá 8. Martij. 1698
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 12. Aprilis. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 18. Ianuarij. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 8. February. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 13. Decembris 1698. Tudzieß o Tráktatách z Porthą Ottomańską Dyáryuß.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 29. Nouembris 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 5. Iulij. 1698.
[img]
Preview
1699 Awizy Lubelskie, Wárszáwskie, &c. z Krákowá 16. Maij 1699.
[img]
Preview
1699 Awizy Wárszáwskie z Punktámi przydáne, y Lwowskie, z Krákowá de data 25. wydàne, 1699.
[img]
Preview
1699 Awizy Wárszáwskie, Litewskie, Lwowskie, &c. z Krákowá 21 Februarij 1699.
[img]
Preview
1699 Awizy Wárszáwskie, Lwowskie, Litewskie, Pruskie, z Krákowá 21. Martij 1699.
[img]
Preview
1699 Awizy Wárszáwskie, Lwowskie, y rożne inne z Polskiey. z Krákowá 7. Februarij, 1699.
[img]
Preview
1699 Awizy Wárszáwskie, Máryámpolskie, y Lwowskie, z Krákowá wydáne.
[img]
Preview
1699 Awizy rożne Wárszáwskie, Lwowskie, Litewskie, &c. z Krákowá. 14. Martij 1699.
[img]
Preview
1699 Awizy rożne, Wárszáwskie, y Lwowskie, z Krá- kowá 14. Februarij 1699.
[img]
Preview
1699 [Awizy]
[img]
Preview
1699 Contynuácya dálßych Tráktatow, y potym ich Conclusia z Portą Ottomáńską, pod Kárlowiczem 29. Decēbris 1698. z Krákowá 10. Ianuarij 1699. wydáne.
[img]
Preview
1699 #Instrumentum traktatów pokoju zawartego między Majestatem Króla Polskiego a Cesarzem Tureckim z jednej strony przez Pana Małachowskiego Posła Wielkiego i plenipotencjariusza, a z drugiej przez plenipotencjariuszów Porty Otomańskiej
[img]
Preview
1699 Relácya Tráktátów Polskich z Porthą Ottomáńską, z Krákowá 3. Ianuarij, Anni Dńi 1699.
[img]
Preview
1699 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krakowá 14. Februarij 1699.
[img]
Preview
1699 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie y Krákowskie, de data 21. Februarij 1699.
[img]
Preview
1699 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 8. Augusti 1699.
[img]
Preview
1699 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, y Węgierskie, z Krákowá 24. Ianuarij 1699.
[img]
Preview
1699 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krakowá 17. Ianuarij 1699.
[img]
Preview
1699 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krakowá 7. Februarij 1699.
[img]
Preview
1699 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 21. Martij 1699.
[img]
Preview
1700 Awizy z Dreżná, z Wárszáwy y ze Lwowá, w Krákowie 7. Martij, 1700. wydane.
[img]
Preview
[img]
Preview
1700 Awizy z Warszawy, spod Rygi, ze Lwowa, w Krakowie 17 lipca 1700 wydane.
[img]
Preview
1700 RELACYA Elekcyi Oycá S. Klemensá XI. 23. 9bris 1700. odprawioney; y Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie 25. Decembris w Krák: wydane 1700.
[img]
Preview
1700 Wiadomości różne cudzoziemskie, w Krakowie 17 lipca 1700 wydane
[img]
Preview
1700 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, w Krákowie 7. Martij. 1700.
[img]
Preview
[img]
Preview
1701 Gázety rożne z Warszáwy, y zákończenie Dyáryuszu sessyi miánych w Posel- skiey Izbie od zgromádzonych WW. Ich. M. PP. Posłow ná Seym. w Krákowie 2 Julij 1701. wydáne.
[img]
Preview
1701 Gázety z Wárszáwy, ze Lwowá, w Kráko- wie 2. Aprilis 1701 wydáne.
[img]
Preview
1701 Gázety z Wárszáwy, ze Lwowá, w Krákowie 1701. wydáne.
[img]
Preview
1701 Gázety z Wárßawy, z Kurlandyey, z Litwy, ze Lwowá w Krá- kowie 13. Augusti 1701 wydane.
[img]
Preview
1701 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie 2. Aprilis 1701. wydáne.
[img]
Preview
1701 Wiádomości rożne Cudzoźiemskie w Krákowie 13. Augusti 1701. wydáne.
[img]
Preview
1701 Wiádomośći roźne Cudzoźiemskie w Krákowie 9. Julij. 1701. wydáne.
[img]
Preview
1701 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie 2. Iulij. 1701. wydáne.
[img]
Preview
1702 GAZETA Z WARSZAWY Die 13. Junij. 1702.
[img]
Preview
1702 GAZETY Z WARSZAWY Die 6. Junij 1702.
[img]
Preview
1702 Gázety z Wárßáwy, z Litwy, y ze Lwowá w Krákowie 18. Martij wydáne 1702.
[img]
Preview
1702 Gázety z Wárßáwy, z Litwy, y ze Lwowá, w Krákowie 14. Ianuarij 1702. wydane.
[img]
Preview
1702 Gázety z Wárßáwy, z Litwy, y ze Lwowá, w Krákowie 4. Martij wydane 1702.
[img]
Preview
1702 WIADOMOSCI ROZNE CUDZOZIEMSKIE, w Krákowie wydane 15, Aprilis 1702.
[img]
Preview
1702 WIADOMOSCI ROZNE CUDZOZIEMSKIE. w Krákowie Die 17. Junij 1702. wydáne.
[img]
Preview
1702 Wiadomości rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydane 4. Martij 1702
[img]
Preview
1702 Wiadomośći rożne Cudzoziemskie w Krákowie wydáne 14 Ianuarij 1702.
[img]
Preview
1702 Wiádomośći rożne Cudzoź: w Krakowie wydáne 18. Mártij 1702
[img]
Preview
1703 Wiadomości różne Cudzoziemskie z Krakowa 18 Augusti 1703.
[img]
Preview
1703 Wiadomości różne Cudzoziemskie z Krakowa 8 Decembris 1703. Item not available online.
1703 Wiádomośći Rożne Cudzoźiemskie y Krákowskie, Wydáne w Krákowie Die 22. Decembr. 1703.
[img]
Preview
1704 WIADOMOSCI Z KRAKOWA, Y ROZNE CVDZOZIEMSKIE, Wydáne Die 5. Ianuarij, 1704.
[img]
Preview
1704 Wiadomości rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydáne 20. 7bris 1704.
[img]
Preview
1704 Wiadomości rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydáne 21 Iunij 1704.
[img]
Preview
1704 Wiadomości rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydáne 27. 7bris 1704.
[img]
Preview
1704 Wiadomości różne Cudzoziemskie wydane w Krakowie 3tia Maij 1704.
[img]
Preview
1704 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydáne 4. 8bris 1704.
[img]
Preview
1704 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne. 19. Iulij 1704
[img]
Preview
1704 Wiadomośći z Krakowa y rożne Cudzoźiemskie 19. Ianuarij 1704.
[img]
Preview
1704 Wiadomośći z Krakowa, y rożne Cudzo- źiemskie 25. Ianuarij, 1704.
[img]
Preview
1704 Wiadomośći z Krákowá y rożne Cudzoźiemskie 23 Febr: 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomości rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydane 7 Iunij 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomości rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 12 Aprilis 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomości rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 5. Apri- lis wydáne 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomości rożne Cudzoźiemskie z Krákowá wydáne 29. Martij. 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydáne 13. 7bris 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krák: wydáne 5 Iulij 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 15. 9bris. 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 18. 8bris 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 22. 9bris. 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 27. Xbris. 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 5. 10bris. 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne wydane 25. 8bris. 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne. 2. Augusti 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie wydáne w Krak: 24 Maij 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći z Krákowá y rożne Cudzoźiemskie 16. Februarij 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći z Krákowá y rożne Cudzoźiemskie 9. Februarij. 1704.
[img]
Preview
1704 Wiádomośći z Krákowá, y rożne Cudzoźiemskie 2da Februarij 1704.
[img]
Preview
1705 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krakowie wydáne 21. Martij 1705.
[img]
Preview
1705 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krakowie wydáne 28. Februarij 1705.
[img]
Preview
1705 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krakowie wydáne 28. Martij 1705.
[img]
Preview
1705 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 10. Ianuarij 1705.
[img]
Preview
1705 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 3. Ianuarij 1705
[img]
Preview
1705 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie wydáne 31. Iánuarij 1705.
[img]
Preview
1718 Rzetelna relacja okrutnej śmierci, którą poniósł w Algierze ks. Franciszek Cyrani w r. 1717
[img]
Preview
This list was generated on 2021-03-07.