Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Relacja spraw gdańskich na sejmie walnym warszawskim roku 1570

Full title

[Tytuł w ramce z ozdobników drukarskich, ant.:] RELACIA || [poniżej, frakt.:] Spraw Gdanskich ná || Seymie Wálnym Wárszáwskim / || Roku 1570. || [listewka]|| [drzeworyt: tarcza z orłem zygmuntowskim podtrzymywana przez dwa lwy] ||

Metadata

Identifier: 71
Language: Polish
Place of Publication: [B. m. dr.]
Date of Publication: [1570]
Year: 1570
Format:
Sheets: Knlb. 32
Signing: Sygn. A- H^4^
Sources: E. XXVI 203
Copies: Czart. 394 I
Microfilms: BN Mf. 2249

Dictionary

EntryExplanation
zżepali, spala; (powinno być "żże"; od czasownika "żec")
meatkanał, łożysko rzeki (tu przenośnie)
fizerunkwizerunek
osławazniesławienie, hańba
gładcegładko
ostrzeostro
w uściechw ustach
pochopniejszychętniejszy, skorszy
zawołanysławny,
tretrynek; ulica; bruk
opakowaćprzeinaczać, przekręcać; świadomie zmieniać sens
obległy (8)tu: otaczający
szafunek (9)zarządzanie
zadzierżenie (10)utrzymanie

View Item View Item