Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Language: Swedish

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 49.
1655 Relation och tacksägelseskrift över hans kunglig majestäts lyckliga progresser och viktorier emot konungen i Polen
[img]
Preview
1656 Egentlich och omständlig relation, huru hans kunglig majestät till Sverige och hans kurfurstlig höghet till Brandenburg hava slagit hela polska makten efter tre dagars fäktande och på vad art sätt residensstaden Warszawa igen är vorden besatt.
[img]
Preview
1656 Relation, vad som är förlupet sedermera hans kunglig majestat ifrån dess armé förreste och besynnerligen vad vid den lyckliga aktionen som hölls en mil ifrån Gnesen med fienden är passerat
[img]
Preview
1657 Relation över det, som förlupet är sedan hans kunglig majestät till Sverige passerade Weichsel-Strömmen 1656
[img]
Preview
1657 Utförlig berättelse, om den härliga viktorien, som hans kunglig majestat till Sverige tillika med de allierade arméer emot Polackerna haver erhållit, bredvid huru det fasta klostret Częstochowa av de svenske med stormande hand har blivit erövrat
[img]
Preview
1700 Utförlig och opartisk relation, om det som emellan den kungliga svenska och polska arméer sistlidne passerat är
[img]
Preview
1701 Den nyaste efterrättelsen, om det som vidare är förlupet uti Livland genom extrakt utur de med posten ifrån Danzig uti Stettin inkomma partikulärbrev den 6 augusti 1701
[img]
Preview
1701 Kontinuation till rigiska berättelsen om det glorieuse aktion som hans konungslig majestät har vid Riga
[img]
Preview
1701 Kort berättelse, om Nya eller Düna-münde fästningens övergift till hans kunglig majestät av Sverige, jämte ackordspunkterna som underskrevs den 11 till 21 december 1701
[img]
Preview
1701 Kort berättelse, om den härliga seger hans kunglig majestäts till Sverige vapen genom den lyckliga överfarten över Düna-Strömmen emot konungens i Polen saxiska armée till alla åskådandes högsta förundran haver behagat välsigna Riga den 9 juli 1701
[img]
Preview
1701 Kort relation angående kunglig majestäts lyckliga descente over Dünen den 9 juli 1701. Samt fiendernas fördrivande och vad var vidare förlupet
[img]
Preview
1701 Kort relation, huruledes hans kunglig majestätskonung Karl XII gick över Düna-Strömen vid Riga och slog den saxiska arméen
[img]
Preview
1702 Den härliga segern, som hans kunglig majestät av Sverige den 9 juli emot sin mäktiga fiende konungen uti Polen erhöll.
[img]
Preview
1702 En förnäm officers utförliga relation om den bataljen och härliga seger som hans kunglig majestät av Sverige den 19 juli 1702 vid Kliszow erhållit över konungen i Polen och hans saxiska och polska armée.
[img]
Preview
1702 En kort och utförlig relation, om det som emellan översten Hummerhielm och den litauiska arméen den 24 mars 1702 förlupit och passerat
[img]
Preview
1702 Konfirmation angående den härliga seger, som hans kungliga majestät av Sverige arhöll den 19 juli emot sin mäktige fiende konungen i Polen
[img]
Preview
1702 #Konfirmation angående den härliga seger, som hans kungliga majestät av Sverige arhöll den 19 juli emot sin mäktige fiende konungen i Polen Item not available online.
1702 Kontinuation av det, som emellan den kungliga svenska och saxiska arméerna passerat och sedermera med posten inlupet är
[img]
Preview
1702 Kungliga svenska fältlägret vid Kliszow den 20 juli 1702
[img]
Preview
1702 Tacksägelseskrift över den härliga seger vid Kliszow i Lillpolen 19 juli sistlidne
[img]
Preview
1702 Underrättelse om den härliga och förträffliga seger, som vår allernådigaste konung över konungen i Polen och dess stora makt erhållit haver.
[img]
Preview
1702 Underrättelse, om den lyckliga och segerrika aktionen, som emellan svenska och polska arméer den 19 juli 1702 förlupet är.
[img]
Preview
1702 Warszawiska relationen av den 20 mars 1702
[img]
Preview
1703 Berättelse, om den märkliga seger med vilken Gud har välsignat hans kunglig majestäts vapen mot litauerna och moskoviterna vid Saladen i Litauen den 19 mars 1703
[img]
Preview
1703 En närmare och utförlig relation, om träffningen vid Saladen i Kurland
[img]
Preview
1703 Korta påminnelser, som vid riksdagen i Lublin böra anses och komma í betecknande
[img]
Preview
1703 Relation, om den härliga seger hans kunglig majestäts rättmätige vapen över konungens i Polen saxiska och litauiska armée vid Pułtusk den 21 april 1703
[img]
Preview
1703 Utförlig relation, om det skarpa fäktande som emellan konung Karl Xli trupper och den moskovitisk-litauiska makten inte långt ifrån Binsen förefallit
[img]
Preview
1704 Avskrift an några trovärdiga brev, om det fäktande som förlupit emellan de Svenske och Saxare den 19 augusti inte långt ifrån Staden Posen i Högpolen
[img]
Preview
1704 Berättelse, om de svenska herrar ambassadörernas intåg och första audiens hos konungen i Polen, som skedde i Warszawa den 29 juli 1704
[img]
Preview
1704 Kort berättelse, om den vid Jacobstadt i Kurland den 26 juli 1704 förlupne träffning
[img]
Preview
1704 Kort berättelse, om det i Polen överståndna falttåget år 1704
[img]
Preview
1704 [Relacja bez tytułu, w języku szwedzkim, o zajęciu 6 września 1704 r. Lwowa przez armię szwedzką]
[img]
Preview
1704 Relation, om Staden Posens blockad och belägring, vilken ifrån medio September in till den 3 november år 1704
[img]
Preview
1704 Relation, om de emellan hans kunglig majestät av Sverige och dess fiender ifrån den 17 oktober till den 1 november 1704 i Storpolen förefallne träffningar
[img]
Preview
1704 Tacksägelseskrift över den drabbningen vid Pułtusk den 21 april och erövningen av staden Thorn den 4 oktober 1703
[img]
Preview
1704 Tacksägelseskrift över den drabbningen vid Pułtusk den 21 april och erövningen av staden Thorn den 4 oktober 1703
[img]
Preview
1705 Kort berättelse, om det fäktande som är förlupet den 13 februari vid Polangen emellan greve Leijonhufwuds armée och ett starkt parti av ryssar och litauer
[img]
Preview
1705 Kort berättelse, om förloppet vid konungens av Polen Stanislai I och dess drottnings Katarina kröning i Warszawa den 4 oktober 1705
[img]
Preview
1705 Kört berättelse, om den sistlidne 4 oktober 1705 uti Warszawa fullbordade kröningen
[img]
Preview
1705 Utförlig berättelse, om den emellan de svenska trupperna och den saxiska samt polska arméen den 31 juli vid Warszawa förlupne aktionen
[img]
Preview
1706 Berättelse, om den stora och härliga seger, som hans kunglig majestäts tili Sverige rättmätiga vapen erhållit emot den saxiska arméen under Fraustadt i Storpolen, den 3 februari 1706 att inbryta
[img]
Preview
1706 En utförlig berättelse, om slaget mellan översten herr baron Creutz och den moskovitiske generalen Nieplij vid Staden Kletsk i Litauen den 20 april 1706
[img]
Preview
1706 Omstandlig berättelse, om den med Guds hjälp utav kungliga svenska arméen emot den kursaxiske och dess adjungerade moskoviter vid Fraustadt den 3 februari 1706 lyckligen erhållna seger
[img]
Preview
1706 Uttag av en under de saxiska trupperna varande säker löjtnants brev, skrivet i Grünenberg den 13 februari 1706 handlande om den skarpa och blodiga striden, som förlupit emellan de svenske, saxer och moskoviter inte langt ifrån Fraustadt
[img]
Preview
1707 Ett uttag av några ifrån Steinau uti Schlesien den 20 juli 1707 daterade brev om de moskovitiska kalmuckers och kosackers gruvliga förfarande kring Lissa i Storpolen och de där vid gränsande orter
[img]
Preview
1708 Egentlich berättelse, om fältslaget emellan hans kunglig majestäts till Sverige trupper och den moskovitiska krigsmakten under hans tsariske majestäts och dess förnämsta generalers anförande den 29 September 1708 vid Liesna 2 mil ifrån Propoisk
[img]
Preview
1708 Fältläger vid Holofsin den 15 juli 1708
[img]
Preview
1708 Utförlig berättelse, om slaget vid Staden Holofsin den 14 juli 1708
[img]
Preview
This list was generated on 2022-11-27.