Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Year of Publication: 1698

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 36.
1698 Ausführliche Relation, wie Seine Königliche Majestät von Polen, den 18. März 1698 in Danzig eingezogen und empfangen worden ist Item not available online.
1698 Awizy Actorum na Sejmie w Warszawie wydane z Krakowa 3 Maja 1698
[img]
Preview
1698 Awizy Grodźinskie, Item z Brześćia, ze Lwòwá, z Krá- kowa. Die 13. Decembris, A. D. 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy Krákowskie, item Wárßáwskie, z Relácyą o Wie- zdźie Solennym Krola I. M. y Lwowskie z Krákowá 25. Iánuárij 1698. y te ktore się nie mogły przeßłey pomieśćić Poczty.
[img]
Preview
1698 #Awizy Warszawskie rożne i Lwowskie z Krakowa 5 lipca 1698
[img]
Preview
1698 Awizy Wárszawskie, Lwowskie, &c. z Krák.: 18. Ianuarij. 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy Wárszáwskie rożne, y Lwowskie z Krákowá Die 10. Maij. 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy Wárszáwskie, z Krákowá Die 29. Nouembris A. D. 1698
[img]
Preview
1698 Awizy rożne Litewskie, Wárszáwskie, &c. z Krákowá 20. Decembris Anno Dńi 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy rożne Lwowskie, Litewskie, Warszáwskie, z Krákowá Die 20. Septembris 1698.
[img]
Preview
1698 Awizy rożne Wárszáwskie, Łowickie, Litewskie, y Lwowskie, tu- dźiesz y Punctá Concludowáne w Łowiczu 16. Maij per Tra- ctatum z Krákowá 31. eiusdem 1698.
[img]
Preview
1698 Beschreibung der Ehrenpforte beim ersten Einzug Augusti II. König von Polen, am 12 Januar 1698 in Warschau
[img]
Preview
1698 Beschreibung des prächtigen Einzugs, welchen Ihre Königliche Majestät von Polen in Danzig im Jahr 1698 gehalten hat Item not available online.
1698 Der Einzug Ihrer Königlichen Majestat, Augusts II., in die Stadt Danzig am 18. März 1698
[img]
Preview
1698 Descrizione dell'entrata solenne nella città di Cracovia e della coronazione di Federico Augusto, re di Polonia Item not available online.
1698 Diariusz sejmu pacificationis zaczętego dnia 16 kwietnia 1698 r.
[img]
Preview
1698 Opisanie bramy tryumfalnej, wystawionej na pierwszy wjazd do Warszawy króla Augusta II
[img]
Preview
1698 Opisanie wjazdu króla Augusta II do Warszawy 12 stycznia 1698
[img]
Preview
1698 Prächtiger Einzug, welchen Augustus der II. am 19. März 1698 in Danzig fehaltenhat
[img]
Preview
[img]
Preview
1698 Relacja o armacie z Księstwa Saskiego na zamek krakowski wprowadzonej 24 stycznia 1698
[img]
Preview
1698 Relacja potrzeby z ordą pod Podhajcami 9 września 1698
[img]
Preview
[img]
Preview
1698 Relacja zjazdu pod Łowiczem panów rokoszowych, konwokowanych do zgody pro die 18 Februarii 1698
[img]
Preview
1698 Wiadomości rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 5. Aprilis. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 24. Maij. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiadomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 4. Octobris 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomości rożne Cudzoźiemskie, z Krakowá 20. Decembris 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći Krákowskie, y rożne Cudzoźiemskie z Krák.: 11 Ianuarij 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći Wárszáwskie, Lwowskie, Litewskie, z Krá kowa 1. Martij. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoziemskie z Krákowá 8. Martij. 1698
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 12. Aprilis. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 18. Ianuarij. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie z Krákowá 8. February. 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 13. Decembris 1698. Tudzieß o Tráktatách z Porthą Ottomańską Dyáryuß.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 29. Nouembris 1698.
[img]
Preview
1698 Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie, z Krákowá 5. Iulij. 1698.
[img]
Preview
1698 Zeremonien, welche zwischen dem Adel und dem Großfeldherrn in Litauen, Kazimierz Jan Sapieha, bei dem Transaktion zwischen Lawno und Puzewicze am 20. Dezember 1698 geschehen sind
[img]
Preview
This list was generated on 2023-01-29.