Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Place of Publication: [Kraków]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 15.
1531 Descriptio duorum certaminum, quae Sigismundi regis Poloniae milites cum Petro Ion palatino Moldaviae et cum eius exercitibus habuerunt
[img]
Preview
1569 Krótka historia o zwycięstwie króla francuskiego nad sakramentarzami 13 marca 1569
[img]
Preview
1575 Wjazd Henryka Walezjusza do Reims na koronację Królestwa Francuskiego
[img]
Preview
1580 Edictum de supplicationibus a Poloniae rege Stephano, Vielicoluco ex Moscovia missum Item not available online.
1587 Epistola de morbo et obitu Stephani, regis Poloniae
[img]
Preview
1595 Przeżegnanie odnowione króla nawarskiego, które mu dał papież Klemens VIII 17 września 1595 r.
[img]
Preview
1596 O dobywaniu Agru i o porażce po jego wzięciu
[img]
Preview
1596 Przeżegnanie odnowione króla nawarskiego, które mu dał papież Klemens VIII 17 września 1595 r.
[img]
Preview
1597 O dobywaniu Agru i o porażce po jego wzięciu
[img]
Preview
1620 Nowiny pewne z Rakuz, przyniesione z Wiednia 12 stycznia 1620
[img]
Preview
1620 Pieśni o lisowskich Kozakach albo pogrom Czechów i kalwinów przez lisowczyków r. 1620
[img]
Preview
1640 Relacja albo opisanie zacnego festu, który odprawiał kardynał Antonio Barberini w kościele domu profesów Societatis Jesu
[img]
Preview
1646 Ingres albo wjazd królowej [Ludwiki Marii] do Gdańska 11 lutego 1646
[img]
Preview
[img]
Preview
1696 Mowa ablegata moskiewskiego do stanów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz relacja o ekspugnacji Azowa Item not available online.
1702 Awizy Item not available online.
This list was generated on 2023-04-01.